قوانین و مقررات
خدمات فنی ذبیحی مجری کلیه کارهای تاسیساتی اعم از بازسازی،تعمیر و نصب کولرهای آبی،شوفاژ و پکیج،لوله کشی ،برق کاری ، بنایی و ...